กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา


กรมราชทัณฑ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักทัณฑวิทยา 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทัณฑวิทยา
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย
 • สูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก จังหวัด นครราชสีมา ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 17 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์