กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 14 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 11 ลพบุรี

กำหนดการรับสมัคร

 • 30 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า ช่างสื่อสาร ช่างวิทยุ ช่างโทรคมนาคม หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้เคยผ่านการปฎิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 10 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ หรือสถาปัตยกรรม
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้เคยผ่านการปฎิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานทางหลวงที่ 11 จังหวัด ลพบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์