กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จำนวน 1 อัตรา


กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล สังกัดศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักทรัพยากรบุคคล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 12 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-29 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์