สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองอุตรดิตถ์ รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา


สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผังเมือง 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 29 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผังเมือง
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา – ปวส. หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาโยธา หรือการก่อสร้าง

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

เว็บไซต์