กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา


กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง 15 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 28 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ด้านธรณีวิทยา
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • ด้านแผนที่และภาพถ่าย
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์
 • ด้านแผนงานและต้ดตามโครงการ
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ด้านนักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • ด้านการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการทั่วไป หรือคอมพิวเตอร์
 • ด้านเทคนิค
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์
 • พนักงานขับรถยนต์
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 10,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้ว ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์