กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา


กรมทางหลวง (สำนักงานทางหลวงที่ 3 สกลนคร ) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 12 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • แขวงทางหลวงมุกดาหาร – 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ม.3 หรือม.6 หรือปวช. หรือปวช. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 11 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ :
   • สำนักงานทางหลวงที่ 3 – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 – 1 อัตรา
   • แขวงทางหลวงหนองคาย – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงนครพนม – 2 อัตรา
   • แขวงทางหลวงบึงกาฬ – 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือปวท. หรือปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม
   • เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานสารบรรณ สำนักงานทางหลวงที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์