กรมสรรพาวุธทหารเรือ รับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 45 อัตรา


กรมสรรพาวุธทหารเรือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 45 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 11 – 18 มีนาคม 2563

ปฏิบัติงานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือจังหวัดชลบุรี 11 อัตรา

 • พนักงานบริการ : หญิง 2 อัตรา ชาย/หญิง 1 อัตรา
 • พนักงานธุรการ : 1 อัตรา
 • ช่างสรรพาวุธ : 3 อัตรา
 • ช่างปูน : ชาย 1 อัตรา
 • ช่างไม้ : ชาย 1 อัตรา
 • ช่างโลหะ : 2 อัตรา

ปฏิบัติงานที่ กรมสรรพาวุธทหารเรือ กรุงเทพมหานคร 34 อัตรา

 • ช่างสรรพาวุธ : 10 อัตรา
 • ช่างปูน : 1 อัตรา
 • ช่างไม้ : 4 อัตรา
 • ช่างโลหะ : 6 อัตรา
 • ช่างกลโรงงาน : 5 อัตรา
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ : 6 อัตรา
 • ช่างไฟฟ้า : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน

 • พนักงานบริการ : 10,430 บาท
 • พนักงานธุรการ : 11,280 บาท
 • กลุ่มช่างเทคนิค : 11,280 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษาระดับ ม.ต้น
  • พนักงานบริการ
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. ,ปวส. ,ปวท.
  • พนักงานธุรการ : ทุกสาขา
  • ช่างสรรพาวุธ : สาขาช่างกลโรงงาน ,ช่างเชื่อม ,ช่างยนต์ ,ช่างไฟฟ้า , ไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ,ช่างอุตสาหกรรม ,ช่างเทคนิคการผลิต
  • ช่างปูน : สาขางานก่อสร้าง ,โยธา ,สำรวจ ,สถาปัตยกรรม ,เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
  • ช่างไม้ : สาขางานก่อสร้าง ,โยธา ,สำรวจ ,สถาปัตยกรรม ,เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
  • ช่างโลหะ : สาขาอุตสาหกรรม ,โลหะการ ,เครื่องกลและซ่อมบำรุง ,ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล ,เขียนแบบเครื่องกล
  • ช่างกลโรงงาน : สาขาช่างกล ,เครื่องกลเรือ ,เครื่องกลอุตสาหกรรม
  • ซ่อมเครื่องยนต์ : สาขาช่างยนต์ ,เครื่องกลเรือ ,เครื่องกลอุตสาหกรรม
  • ช่างไฟฟ้า : สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง ,อิเล็กทรอนิกส์

กระบวนการคัดเลือก

 • กลุ่มงานบริการ
  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์
 • กลุ่มงานช่างเทคนิค
  • สอบข้อเขียนและปฏิบัติ

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ กองบังคับการกรมสรรพาวุธทหารเรือ กรุงเทพฯ และจ.ชลบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์