กรมหม่อนไหม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์หม่อนไหมอุดรธานี 1 อัตรา


กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร สังกัดศูนย์หม่อนไหมอุดรธานี 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเกษตร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ อุดรธานี
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางด้านการเกษตร หรือเกษตรศาสตร์วิชาเอกกีฏวิทยา ปฐพีวิทยา พืชศาสตร์ การปรับปรุงพันธุ์พืช โรคพืช เทคโนโลยีการผลิตพืช การจัดการการผลิตพืช ส่งเสริมการเกษตร
   • มีความรู้ความสามารถด้านหม่อนไหมการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม หรือมีประสบการณ์การปฏิบัติงานด้านหม่อนไหม จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ อุดรธานี ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

กำหนดการรับสมัคร

 • 2 – 6 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์