สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) รับสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ สทอภ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา


สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน):GISTDA เปิดรับสมัครเป็นเ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ สังกัดสำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการเผยแพร่

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.โท สาขาภูมิศาสตร์/สังคมศาสตร์/การจัดการความรู้/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาศาสตร์/ภูมิสารสนเทศ/วิศวกรรมศาสตร์/การศึกษา
    • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC เป็นต้น

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางไปรษณีย์/ทางอินเตอร์เน็ต/ด้วยตนเอง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 18 กันยายน – 8 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์