สำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขเพชรบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โยธา หรือก่อสร้าง
 • นิติกร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร หรือการจัดการ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 20 – 26 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์