สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 จังหวัดอุดรธานี


สภากาชาดไทย รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 จังหวัดอุดรธานี

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 6 จังหวัดอุดรธานี กลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน/การจัดการ
  • ชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 50 ปี
  • สามารถปฏิบัติงานประจำเหล่ากาชาด จังหวัดอุดรธานีได้
  • สามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ ในระดับดีและสื่อสารได้พอสมควร
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ internet ได้ดี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สภากาชาดไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์