กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา


กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 5 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเนโยบายและแผน
  • จำนวน : 5 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ต่อเดือน
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ กรมการปกครอง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์