วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 2 อัตรา


วิทยาลัยเทคนิคพังงา รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครู 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 20 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครู ( ภาษาไทย )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาภาษาไทย
 • ครู ( วิชาการท่องเที่ยว )
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเทคนิคพังงา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์