สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน – 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน – 19,500 บาท
  • สังกัด – ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ชั้น 5 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 21-27 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์