ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้บริหารทีม10 จำนวน 1 อัตรา


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งผู้บริหารทีม10 จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • หมดเขต 13 กรกฎาคม 2563

ผู้บริหารทีม10

  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ , เศรษฐศาสตร์ ,คณิตศาสตร์ประกันภัย ,สถิติประยุกต์ ,สถิติเพื่อการประกันภัย ,การเงิน ,การบัญชี ,การตลาด ,รัฐศาสตร์
  • ต้องมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักเงินฝากสงเคราะห์เพื่อชีวิต (สงช.)

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์