สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์