สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ 1 อัตรา


สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาด้านคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 – 29 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์