สำนักงานสาธารณสุขอุบลราชธานี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา


โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 6 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 22 พฤษภาคม 2563

วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา

 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน 19,500 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ / ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

นักโภชนาการ 2 อัตรา

 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร ,เทคโนโลยีการอาหาร ,เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ ,วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ,โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร

นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

 • เงินเดือน 18,000 บาท
 • วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. สาขา ช่างยนต์/กลโรงงาน/โลหะ/ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/ก่อสร้าง/โยธา/อิเล็กทรอนิกส์/วิทยุและโทรคมนาคม ,เทคนิคสถาปัตยกรรม ,วิศวกรรมเครื่องกล/ไฟฟ้า/โยธา/สำรวจ/อิเล็กทรอนิกส์/เครื่องเย็นและปรับอากาศ/คอมพิวเตอร์ ,อุปกรณ์การแพทย์ ,ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

 • เงินเดือน 11,280 บาท
 • วุฒิการศึกษา
  • ม.ปลาย ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ช่วยทันตแพทย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  • ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ อาคารสนับสนุนบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี ในวันและเวลาทำการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์