โรงพยาบาลนครพนม กระทรวงสาธารณสุข รับสมัครเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง 8 อัตรา


โรงพยาบาลนครพนม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ 7 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา
ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลนครพนม จ.นครพนม

กำหนดการรับสมัคร

 • 9 – 17 มีนาคม 2563

ผู้ช่วยพยาบาล

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานช่วยเหลือคนไข้

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

พนักงานประจำตีก

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

พนักงานประกอบอาหาร

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

พนักงานประจำห้องยา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

พนักงานบริการ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิม.ต้น หรือ ม.ปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

พนักงานบัตรรายงานโรค

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านนี้ ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลนครพนม ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์