สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ครูผู้สอน
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • จำนวน : 10 อัตรา
   • สังคมศึกษา โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม
   • สังคมศึกษา โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานี
   • สังคมศึกษา โรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนบัวแก้วเกษร
   • วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนธัญรัตน์
   • ภาษาอังกฤษ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
   • เกษตรกรรม โรงเรียนธัญบุรี
   • จิตรกรรม โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
   • ผ้าและการตัดเย็บ โรงเรียนแก่งคอย
   • เทคโนโลยีและสารสนเทศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ทางการศึกษา หรือสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. รับรอง
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

ช่องทางรับข่าวสาร

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
 • ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4

เว็บไซต์