โรงพยาบาลสวนปรุง รับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 7 ตำแหน่ง 31 อัตรา


โรงพยาบาลสวนปรุง เปิดรับสมัครเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย,นักประชาสัมพันธ์,นักจัดการงานทั่วไป,พนักงานบริการเอกสารทั่วไป,พนักงานพัสดุ,พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค,พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 31 อัตรา

หัวข้อข้อมูลชุดที่ 3

 • แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
 • วุฒิ : ป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • เงินเดือน : 15,960 บาท
 • นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาการประชาสัมพันธ์/ศึกษาศาสตร์/ศิลปกรรม /ศิลปะภาพพิมพ์
   • เงินเดือน : 13,300 บาท
 • นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาการจัดการทั่วไป/บริหารธุรกิจ
   • เงินเดือน : 13,300 บาท
 • พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เลขานุการ/พณิชยการ
   • เงินเดือน : 8,300 บาท
 • พนักงานพัสดุ 1 อัตรา
  • วุฒิ : ปวช. สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/เลขานุการ/พณิชยการ
   • เงินเดือน : 8,300 บาท
 • พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย ทุกสาขา
   • เงินเดือน : 7,590 บาท
 • พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 25 อัตรา
  • วุฒิ : ม.ต้น-ม.ปลาย/ปวช. ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
   • เงินเดือน : 7,590 – 8,300 บาท

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน/ปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นเอกสารการสมัครได้ทางไปรษณีย์ไปที่ โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 22 – 29 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์