กรมสรรพสามิต รับสมัครผู้พิการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา


กรมสรรพสามิต เปิดรับสมัครบุคคลผู้พิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. ในสาขาวิชาพาณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรือเกี่ยวข้อง

กระบวนการคัดเลือก

 • ทดสอบสมรรถนะภาคความรู้
 • ทดสอบสมรรถนะภาคความสามารถ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก ศาลากลางจังหวัดนครนายก ชั้น 1 หลังเก่า จังหวัดนครนายก

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์