กรมประมง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา


กรมประมง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ฉะเชิงเทรา) 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • 21 มีนาคม – 3 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 11,280 บาท
  • ปฏิบัติงานที่ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเล เขต 1 ฉะเชิงเทรา กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาพาณิชยการ ทางการบัญชี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เขต 1 ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์