บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) รับสมัครบุคคลเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา


บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงาน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าหน้าที่กลยุทธ์ธุรกิจ 1 อัตรา
  • โปรแกรมโปรดิวเซอร์ 1 อัตรา
  • เจ้าหน้าที่จัดหารายการ 1 อัตรา

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษา ป.ตรี
    • สาขานิเทศศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ ,การตลาด ,เศรษฐศาสตร์ ,รัฐศาสตร์ ,วารสารศาสตร์ ,สื่อสารมวลชน ,ศิลปศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบประเมินความรู้ความสามารถตามตำแหน่ง
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง ที่ บริษัท อสมท จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์