กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา


กรมทางหลวง รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 25 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 15 – 24 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานโยธา
  • จำนวน : 20 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาสำรวจ โยธา เขียนแบบ สถาปัตยกรรม หรือเทคนิควิศวกรรมโยธา
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรคมนาคม
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างกลโรงงาน ไฟฟ้า เครื่องกล โลหะ หรือช่างเชื่อมและโลหะแผ่น
  • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ผ่านการปฏิบัติงานมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • พนักงานบริการ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ในสาขาวิชาเลขานุการ การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือช่างพิมพ์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานก่อสร้างที่ 1 กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์