สำนักงานสาธารณสุขปราจีนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย 1 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

แพทย์แผนไทย

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาแพทย์แผนไทย/แพทย์แผนไทยประยุกต์/
    • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์
  • เงินเดือน : 19,500 บาท

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • ยื่นเอกสารการสมัครได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 29 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์