กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา


กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาโสตทัศนศึกษา / เทคโนโลยีทางการศึกษา / เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา / ครุศาสตร์เทคโนโลยี / เวชนิทัศน์ / นิเทศศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / สื่อสารมวลชน / นิเทศการพัฒนา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 8 – 17 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์