กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา


กองพลทหารราบที่ 3 รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นข้าราชการ 7 ตำแหน่ง 20 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 27 – 31 มกราคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พลขับรถ
  • จำนวน : 11 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • เสมียนกองร้อย
  • จำนวน : 4 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • เสมียนธุรการกองร้อย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • พลขับรถบรรทุกน้ำ
  • จำนวน : 1 อัตรา
 • พลสูทกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
 • ช่างยานยนต์ล้อ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ยานยนต์
 • ช่างวิทยุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ในสาขาวิชาแผนกช่างวิทยุ ช่างอิเล็กทรอนิดส์ ไฟฟ้า

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • สอบภาคปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
 • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องเรียนกองร้อยกองบัญชาการกองกองพลทหารราบที่ 3 ค่ายสุรนารี จังหวัด นครราชสีมา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์