กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานกองทุนฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด 1 อัตรา


กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานกองทุนเพื่อผู้ใช้แรงงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด สังกัดกองเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ – เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด

  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 18,000 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์/การตลาด/ประชาสัมพันธ์/วารสารศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์