กรมอุตุนิยมวิทยา รับสมัครเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา


กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง จำนวน 8 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 23 กรกฎาคม 2563

มีผลคะแนนสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)

เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

 • นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ
  • จำนวน 4 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์กายภาพ ,คณิตศาสตร์และสถิติ
 • นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • จำนวน 2 อัตรา
  • วุฒิ ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์

เงินเดือน 11,500 – 12,250 บาท

 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
  • จำนวน 1 อัตรา
  • วุฒิ ปวท.- ปวส. สาขาโยธา ,สำรวจ ,การก่อสร้าง

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางช่องทางออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์