สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา รับสมัครเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 23 มีนาคม – 20 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการเงินและบัญชี
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ผู้สอบต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์