สภากาชาดไทย รับสมัครคัดเลือกเป็นบุคลากร ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา


สภากาชาดไทย รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 กุมภาพันธ์ – 7 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานปฏิบัติการระดับ 3-5 ฝ่ายปฏิบัติการ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 9,240-26,080 / 11,830-39,250 บาท ขึ้นกับวุฒิสมัคร
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือปวท. หรือเทียบเท่า ถึงปริญญาตรี ในสาขาวิชาสำรวจ ก่อสร้าง โยธา นิติศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
   • เพศชาย อายุ 21-40 ปี
   • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Social Media และ internet ได้เป็นอย่างดี
   • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบภาคปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์