กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา


กรมการค้าต่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันบรรจุเข้ารับราชการ 4 ตำแหน่ง 11 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  • จำนวน : 2 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. หรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา
   • เป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับ ปวส. ขึ้นไป

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 • สอบวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

กำหนดการรับสมัคร

 • 5-27 พฤศจิกายน 2563

เว็บไซต์