สำนักงานปศุสัตว์กาญจนบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา


สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานสัตวบาล
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ปฏิบัติงานที่ : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวท. หรือ ปวส. หรืออนุปริญญา ในสาขาวิชาทางเกษตรกรรม
   • สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้
   • มีความรู้ความสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • ทดสอบตัวอย่างงาน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

กำหนดการรับสมัคร

 • 12-19 ตุลาคม 2563

เว็บไซต์