กรมโยธาธิการและผังเมืองกระบี่ รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งสถาปนิก 1 อัตรา


กรมโยธาธิการและผังเมืองกระบี่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 18 – 24 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานสถาปนิก
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 19,500 – 20,540 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ :
   • วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
   • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
  • ปฏิบัติงานที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์