กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
    • จำนวน : 1 อัตรา
    • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
    • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
  • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
  • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์