กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา


กรมปศุสัตว์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการตรวจสอบภายใน
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี หรือปริญญาโท ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวในต่างจังหวัดได้
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษระดับพอใช้
 • มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐาน

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว์ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์