กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 4 – 10 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการพัสดุ
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือนิติศาสตร์
  • ปฏิบัติงานที่ : สถาบันวิจัยพืชสวน กรุงเทพมหานคร

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรบริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์