สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • เงินเดือน : 19,500 บาท
  • วุฒิ : ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 3 – 7 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์