สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน 1 อัตรา


สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 19 – 25 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

  • เจ้าพนักงานแรงงาน
  • จำนวน : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน

  • 13.800 บาท

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา

ปฏิบัติงานที่

  • สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดพะเยา

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์