ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา


ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง (สตูล) รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยประมง 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 1 – 10 มิถุนายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานผู้ช่วยประมง
  • จำนวน : 1 อัตรา
   • ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง สตูล
  • อัตราเงินเดือน : 10,430 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนล่าง สตูล ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์