กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 96 อัตรา


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล 96 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานช่วยการพยาบาล ระดับสนับสนุน 1
  • จำนวน : 96 อัตรา
   • กองการพยาบาล โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
  • อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบภาควิชาการ
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่สมัคร
 • มีน้ำหนักตั้งแต่ 40 กิโลกรัมขึ้นไปแต่ไม่เกิน 80 กิโลกรัม
 • มีส่วนสูงตั้งแต่ 150 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ไม่มีรอยสักบนร่างกาย

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเอง ณ นายทหารกำลังพล กองอำนวยการ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กรุงเทพมหานคร ในวันและเวลาราชการ

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 13 – 21 สิงหาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์