ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) รับสมัครเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ 1 อัตรา


บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ส่วนระบบเครือข่ายสารสนเทศ

  • จำนวน : 1 อัตรา
    • วุฒิ : ป.ตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 8 ปี

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์/สมัครทางเว็บไซต์ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

  • วันนี้ – 30 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์