สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา


สำนักงานกิจการยุติธรรม รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 26 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • นักวิชการยุติธรรม
  • จำนวน : 6 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นิติศาสตร์ คณิตศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือภาษาอังกฤษ
 • นิติกร
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์
 • นักจัดการงานทั่วไป
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • จำนวน : 3 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน : 19,500
  • วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์หรือสารสนเทศศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดคความสามารถทั่วไป
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์สำนักงานกิจการยุติธรรม ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์