สำนักงานสหกรณ์จันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา


สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

  • 15 – 19 มิถุนายน 2563

นิติกร

  • จำนวน: 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน: 18,000 บาท
  • วุฒิการศึกษา: ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขานิติศาสตร์

กระบวนการคัดเลือก

  • สอบข้อเขียน
  • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

  • สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์