สำนักงานสาธารณสุขเพชรบูรณ์ รับสมัครเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด สังกัดรพ.เพชรบูรณ์ 3 อัตรา


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,นักวิชาการสาธารณสุข,นักกายภาพบำบัด สังกัดโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จำนวน 3 อัตรา

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา

 • เงินเดือน- 13,800 บาท
 • วุฒิ- ปวส. สาขาการเงิน/บัญชี/บริหารธุรกิจ/การเงินและการธนาคาร/การตลาด/เลขานุการ/การจัดการทั่วไป/การจัดการสำนักงาน

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

 • เงินเดือน- 18,000 บาท
 • วุฒิ- ป.ตรี สาขาสาธารณสุขศาสตร์

นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา

 • เงินเดือน- 19,500 บาท
 • วุฒิ- ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด
  • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพ สาขากายภาพบำบัด

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

วิธีการสมัคร

 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

กำหนดการรับสมัคร

 • 14 – 21 ตุลาคม 2563

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์