การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่าง(ไฟฟ้า) ฝ่ายบำรุงรักษา 1 อัตรา


การทางพิเศษแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่าง(ไฟฟ้า) ฝ่ายบำรุงรักษา 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 7 – 21 พฤษภาคม 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • ช่าง (ไฟฟ้า)
  • จำนวน : + 1 อัตรา
  • อัตราค่าจ้าง : 11,700 – 12,100 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวช. ปวท. หรือปวส. ในสาขาวิชาไฟฟ้า

คุณสมบัติ

 • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • เพศชาย

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์