คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครบรรจุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ P7 จำนวน 1 อัตรา


คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครบรรจุตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) ระดับ P7 จำนวน 1 อัตรา

[นำข่าวไปติดเว็บไซต์ เพื่อรับข่าวสารที่รวดเร็วขึ้น]

กำหนดการรับสมัคร

 • วันนี้ – 9 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์(ระบบคอมพิวเตอร์) ระดับ P7
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 21,600 บาท
  • คุณสมบัติเฉพาะ : วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

กระบวนการคัดเลือก

 • ประเมินความถนัด Aptitude Test : ผ่านเกณฑ์ระดับปานกลางขึ้นไป
 • ประเมินความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
 • สอบสัมภาษณ์

คุณสมบัติ

 • มีผลทดสอบภาษอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ TOEIC, CULI-TEST, CU-TEP, IELTS หรือ TOEFL (เกณฑ์คะแนนติดตามได้ที่เอกสารเพิ่มเติม)

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครผ่านทางออนไลน์ที่ www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=2

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์