กรมควบคุมโรค รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา


กรมควบคุมโรค รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 16 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
  • จำนวน : 1 อัตรา
  • อัตราเงินเดือน : 13,101 – 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ( เทคนิคเภสัชกรรม )

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

คุณสมบัติ

 • ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์