สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 7 อัตรา


สำนักงานอัยการสูงสุด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานธุรการ 7 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 5 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับ

 • พนักงานธุรการ
  • จำนวน : 7 อัตรา
  • ค่าตอบแทน : 13,800 บาท
  • วุฒิการศึกษา : ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจสถานพยาบาล การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการการผลิต การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจรับจัดงาน หรือบริหารธุรกิจ

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์