สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา


สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

 • 25 – 29 พฤษภาคม 2563

พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 18,000 บาท
 • วุฒิ :ปริญญาตรี
  • สาขา อาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ , คหกรรมศาสตร์ ,เทคโนโลยีอาหาร ,คหกรรมการผลิต ,ธุรกิจคหกรรมศาสตร์ ,การจัดการงานคหกรรม
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู/ปฏิบัติการสอน
 • ปฏิบัติการที่ : วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม

พนักงานบริการ (ด้านพัสดุ)

 • จำนวน : 1 อัตรา
 • เงินเดือน : 13,800 บาท
 • วุฒิ : ปวส.
  • สาขา บริหารธุรกิจ ,บัญชี ,การตลาด ,การเลขานุการ ,คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ,การจัดการธุรกิจค้าปลีก ,การจัดการสำนักงาน ,การเงินและการธนาคาร ,การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ,การจัดการทั่วไป ,ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
 • ปฏิบัติการที่ : วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

กระบวนการคัดเลือก

 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์

ช่องทางรับข่าวสาร

วิธีการสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยงานที่ต้องการปฏิบัติงาน ในวันและเวลาราชการ

เอกสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์